Hur går det till?

KOGNITIV TERAPI

aspfjaril3 - Kopia Den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivning i Sverige är smärttillstånd och psykisk ohälsa. Vid livsförändring sker påfrestning som påverkar den mentala balansen.Mindfulness är verksamt på dessa områden och min breda erfarenhet av både mental och fysisk hälsa hjälper dig att finna den träning som du behöver. Jag har erfarenhet och använder Mindfulness vid långvarig smärta / ohälsa Som din vägledare ger jag dig kunskap och verktyg som du behöver för att träna. Mindfulness har stor betydelse för hälsa, prestation och utvecklingsmöjligheter i alla sammanhang där människor lever och arbetar.