Kurser

MINDFULNESS FÖR ARBETSPLATSER

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade,får ökat focus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivs som privat. Många företag har implementerat mindfulness som förhållningssätt ex.SEB, Trafikverket, Google, Folksam mfl

Hör av er om hur det går till. kursmaterial från mindfulnesscenter AB

STRESSHANTERING/STRESSKOLA kurs i grupp sex tillfällen 16-18 vav

Riktar sig till personer med fysisk och lättare mental ohälsa för att förhindra insjuknande eller återfå en balans i livssituationen. Stress kan vara av den generellt eskalerande stressexponeringen i arbetslivet eller av

Mål med kursen: att få öka kunskap om effekterna av stressexponering på hälsa och välbefinnande. Lära strategier för aktivitetsreglering och stresshantering i vardagen. Att kunna förstå betydelsen av doserad fysisk aktivitet för att uppnå en god mental hälsa. Öka kunskapen om betydelsen av återhämtning och avspänning samt att träna metoder för avspänning.

Innehållet från vårdprogram för behandling av stress/utmattningssyndrom och som är framtaget/prövats kliniskt under flera år i stresskola i Västra Götalandsregionen

MINDFULNESS

Hör av dig om dina önskemål så att vi kan överenskomma en plan. Jag kan möta dig enskilt eller i grupp. Det kan vara i din arbetsgrupp eller andra personer du har omkring dig ex.familj, den du lever nära

Vid kronisk sjukdom eller smärta kan jag följa och vägleda dig under din mindfulnessträning.

Kurser för dig som söker grundläggande erfarenhet och kunskap i mindfulness att använda som förebyggande stresshantering och självomhändertagande

Intresseanmälan

marie.h.hedlund@gmail.com

foranderligblavinge