Om Marie Hedlund

Min yrkesresa började för 30 år sedan. Jag har erfarenhet inom både skolmedicin och komplementärmedicin där österländsk och västerländsk medicin samverkar vilket präglat min förmåga att arbeta med helhetssyn. Mitt yrke är ett av mina intressen och jag utvecklas genom arbetet med de människor jag möter.

För mig är det naturligt att integrera min kunskap och erfarenhet till en helhet. Kroppens system samverkar så denna förståelse är av betydelse i mitt arbete med psykofysisk hälsa

Mindfulness har följt mitt arbete under många år.

Jag arbetar som KBT-terapeut och mindfulnessinstruktör

Jag har numera mitt eget företag med den frihet det innebär både för mig och mina kunder.Jag har arbetat med sjukvård på avdelning(IVA, dialys, hjärtvård), hemsjukvård (distriktssköterska,barnhälsovård), mottagning/konsult (smärtmottagning, palliativa vård, akupunktur)

Arbetar också i ASIH(avancerad hemsjukvård) Ystad

Jag är sjuksköterska med vidarutbildning i hälso och sjukvård, smärta och palliativ vård, astma/allergi, akupunktur, KBT steg 1. Erfarenhet och utbildning i rehabilitering. Min mindfulness instruktörsutbildning har jag gjort på Mindfulnesscenter.